FAQ Napište nám Registrace Přihlášení Výsledková brána

Naši sponzoři:

Působíme v oblastech:

V nejbližší době nás čeká:

V nejbližší době se nepořádá v regionu žádná akce.

CZDA rychlé kontakty:

Czech Darts Association
V Pitkovičkách 11
104 00 Praha 10 - Pitkovice
IČ: 22729101

info@czda.info
info@czda.eu

Přidat do oblíbených:

Přidejte si tuto stránku do oblíbených.

 

CZDA > Aktuality

23.9.2010 | Petr Šmítek | 0 komentářů Přečteno: 1645×

Souběžné členství

V reakci na článek ze dne 20.6.2010 publikovaný pod odkazem „Aktuality“ na oficiální webové stránce Unie šipkových organizací (dále jen „UŠO“)  bych rád uvedl, že celá formulace vyvolává v řadách jednotlivých hráčů mnoho nejasností a pravděpodobně i záměrně nezodpovězených otázek.

V první řadě předsednictvo UŠO navrhlo, cituji: „přistoupení k omezení souběžného členství v UŠO a v dalších nesteelových svazech“ – z tohoto není zřejmé, jestli UŠO omezuje souběžné členství uvnitř vlastní unie nebo toto nařizuje i ostatním nesteelovým organizacím? Pokud ano, tak nevím z jakého titulu, tak činí?

Tento krok je údajně podpořen zněním vlastních stanov UŠO, které je nutno respektovat – k tomu uvádím, že pokud se UŠO opírá o některé ustanovení svých stanov, bylo by vhodné zmíněné ustanovení otevřeně citovat a na základě toho přesně specifikovat termín samotného členství!

Např.: v naší Czech Darts Association (dále jen „CZDA“) zásadně rozlišujeme pojem „ČLEN“ s pojmem „HRÁČ“. Definice člena přímo vychází z našich stanov Část II. § 6 odst. 1., cituji:

„Členem asociace CZDA se může stát fyzická osoba (vč. cizinců) s příslušným živnostenským listem, právnická osoba registrovaná u MV ČR jako občanské sdružení nebo jiná právnická osoba se sídlem v ČR s předmětem podnikání – organizování sportovních soutěží, která si podala řádně vyplněnou písemnou přihlášku do asociace CZDA“ – z toho jasně vyplývá, že žádný hráč, který se aktivně účastní soutěží pořádaných asociací CZDA, se nestává jejím členem!

                Pokud se tedy žádný z těchto hráčů nestává členem CZDA, nejedná se tedy v žádném případě o souběžné členství. Tato skutečnost pro nás platí i ve vztahu k ostatním nesteelovým svazům či organizacím, které mělo UŠO tímto článkem na mysli. Pravděpodobně se jedná o právní kolizi UŠO s dalším nesteelovým svazem, který není bohužel ve zmíněném článku z neznámých důvodů přesně specifikován.

                V návaznosti na výše uvedené by mne samotného zajímalo, jak UŠO definuje vznik členství a samotného člena unie. Neumím si představit, že pokud je každý hráč jejím členem, je zároveň každý hráč provozovatelem terminálů (šipkových přístrojů). Upozorňuji, že toto vše musí být v těchto stanovách pevně zakotveno, jejich znění není možné ze dne na den samovolně měnit. Platnost stanov lze doložit pouze tím, že každá jednotlivá strana je opatřena prezenčním razítkem Ministerstva vnitra ČR a jejich znění je shodné se stanovami na již zmíněném ministerstvu uloženými.

                Myslím si, že pokud se UŠO, jako přidružený člen Českého svazu tělesné výchovy, zavázala respektovat stanovy tohoto nadřízeného svazu, a to ve smyslu XV. odst. 5., musí toto respektovat i v obecné rovině sportu, tj. zejména ve vztahu k hráčům samotným.

                Co se týče zvyšování prodejnosti jednoho z typů terčů, jak je uvedeno v článku UŠO, se domnívám, že UŠO nemusí mít obavu z rostoucí konkurence, neboť jestliže je každý z jejích hráčů zároveň členem a tudíž i provozovatelem, tak počet terminálů (šipkových přístrojů) provozovaný organizací je prakticky nevyčíslitelný.

                Na závěr bych rád shrnul, že žádný z hráčů, který se účastní námi pořádaných soutěží, se nestává naším členem, a tudíž se může v neomezené míře svojí účastí podílet i na soutěžích pořádaných jakýmkoliv jiným nesteelovým svazem či organizací v ČR i mimo ČR.

 

                                                                                                                             JUDr. Petr Vespalec

Prezident správní rady CZDA

Vložit komentář

Pokud chcete chcete vložit svůj komentář, musíte se přihlásit.